Projekty

Super User włącz . Opublikowano w glowna

Od samego początku działalności Fundacji bierzymy udział w przygotowaniu i realizacji wielu projektów o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym jako partner, współrealizator czy też podmiot  wspierający.